Tilskud kan søges til bl.a. kulturelle formål, historiske opgaver, udgivelse af bøger og forsamlingshuse.

 

Ansøgningsskema forefindes ikke.

 

Ansøgning med kort beskrivelse af det projekt m.m. man ønsker tilskud til, bilagt budget og regnskab

skal være formanden i hænde senest medio marts det pågældende år.

 

Bestyrelsen for Mindefonden har på et møde den 24 april 2015 ydet tilskud til følgende institutioner og forsamlingshuse:  

 

Kr. 15.000,- til  Randerup Forsamlingshus

 

     10.000,-”  Jyndevad Forsamlingshus

 

     10.000,- ” Sdr. Hygum Forsamlingshus

 

     10.000,- ” Forsamlingshuset ”Højerhus”

 

     10.000,- ” Tirslund Forsamlingshus

 

     10.000,- ” ”Møgeltønderhus”

 

     10.000,- ” Hammelev Forsamlingshus

 

     15.000,- ” Daler gamle Skole

 

      5.000,-  ” Urnehovedselskabet

 

     15.000,- ” Bovlund Forsamlingshus

 

     10.000,- ” Den gamle biograf” Løgumkloster

 

     10.000,- ” Svenstrup Forsamlingshus

 

     10.000,- ” ”Historisk Samfund for Sønderjylland”

 

     15.000,- ”  Nr. Hostrup Forsamlingshus

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Mindefonden har på et møde den 29. april 2016 ydet tilskud til følgende institutioner og forsamlingshuse:

 

Kr.  10.000,-  til Emmerlev sogns Forsamlingshus

 

      20.000,-    Branderup Forsamlingshus

 

      10.000,-    Øster Lindet Forsamlingshus

 

      10.000,-    Bredebro Forsamlingshus

 

      10.000,-    ISL-Lokalhistorie v/Kim Furdal

 

      10.000,-    Mjolden Forsamlingshus

 

      10.000,-    Kegnæs Forsamlingshus

 

      20.000,-    Historisk Samfund for Sønderjylland

 

      13.500,-    Kværs Forsamlingshus

 

      20.000,-    Visby Forsamlingshus

 

Bevillingsbrev til modtagere af tilskud vil blive afsendt i slutningen af maj måned 2016.

 

Bestyrelsen for Mindefonden har på et bestyrelsesmøde den 28.april 2017 ydet tilskud til følgende institutioner og forsamlingshuse:

 

      10.000,- til Foreningen til bevarelse af Damgaard Mølle

 

      10.000,-    Løjt Forsamlingshus

 

       10.000,-  ” Løgumkloster Forsamlingshus

 

       10.000,-  ” Højer Hus

 

       15.000,-  ” Det historiske Folkehjem, Aabenraa

 

       10.000,-  ” Hostrup Sogns Forsamlingshus

 

       15.000,-  ” Sønderborg Slot

 

       10.000,-  ” Historisk Samfund for Sønderjylland

 

       10.000,-  ” Sdr. Hygum Forsamlingshus

 

       10.000,-  ” Nr. Hostrup Forsamlingshus

 

       15.000,-  Sølsted Forsamlingshus

 

       15.000,-  ” Kollundhus

 

       10.000,-  ”Hjerting Forsamlingshus

 

Bevillingsbrev til de pågældende vil blive udsendt i slutningen af maj måned 2017.