Tilskud kan søges til bl.a. kulturelle formål, historiske opgaver, udgivelse af bøger og forsamlingshuse.

 

Ansøgningsskema forefindes ikke.

 

Ansøgning med kort beskrivelse af det projekt m.m. man ønsker tilskud til, bilagt budget og regnskab

skal være formanden i hænde senest medio marts det pågældende år.

 

 

 

Bestyrelsen for Mindefonden har på et bestyrelsesmøde den 26.april 2019 ydet tilskud til følgende institutioner og forsamlingshuse:

 

Kr. 10.000 Rødding Højskole

 

     20.000 ”Højer Hus”

 

     20.000  Slogs Herreds Hus

 

     20.000  Øster Højst Forsamlingshus

 

    20.000   Nr. Hostrup Forsamlingshus

     20.000  Randerup Forsamlingshus

    30.000  Redaktionen v/Per Frandsen

    20.000  Sølsted Forsamlingshus

    20.000  Hostrup Sogns Forsamlingshus

    10.000  Sønderjysk Forsøgsscene

    15.000  Sprogforeningen

    20.000 Jyndevad Forsamlingshus

 

Bevillingsbreve vil blive udsendt i slutningen af maj måned.