Tilskud kan søges til bl.a. kulturelle formål, historiske opgaver, udgivelse af bøger og forsamlingshuse.

 

Ansøgningsskema forefindes ikke.

 

Ansøgning med kort beskrivelse af det projekt m.m. man ønsker tilskud til, bilagt budget og regnskab

skal være formanden i hænde senest medio marts det pågældende år.

 

 

 

Bestyrelsen for Mindefonden har på et bestyrelsesmøde den 28.april 2017 ydet tilskud til følgende institutioner og forsamlingshuse:

 

      10.000,- til Foreningen til bevarelse af Damgaard Mølle

 

      10.000,-    Løjt Forsamlingshus

 

       10.000,-  ” Løgumkloster Forsamlingshus

 

       10.000,-  ” Højer Hus

 

       15.000,-  ” Det historiske Folkehjem, Aabenraa

 

       10.000,-  ” Hostrup Sogns Forsamlingshus

 

       15.000,-  ” Sønderborg Slot

 

       10.000,-  ” Historisk Samfund for Sønderjylland

 

       10.000,-  ” Sdr. Hygum Forsamlingshus

 

       10.000,-  ” Nr. Hostrup Forsamlingshus

 

       15.000,-  Sølsted Forsamlingshus

 

       15.000,-  ” Kollundhus

 

       10.000,-  ”Hjerting Forsamlingshus

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Mindefonden har på et møde den 20.april 2018 ydet tilskud til følgende Institutioner, Forsamlingshuse m.m.:

 

 

       15.000,-    Kastrup Forsamlingshus

 

     100.000,-    Historisk Samfund og Sprogforeningen

 

       15.000,-     Fårhus Forsamlingshus

 

         5.000,-     Henning Haugaard, Kolding

 

         5.000,-     Cathrinesmindes venner

 

       15.000,-     Øster Højst Forsamlingshus

 

       10.000,-     Kollundhus

 

       15.000,-     Forsamlingshuset Emanuel

 

       15.000,-     Ravsted Forsamlingshus

 

       10.000,-     Hammelev Forsamlingshus

 

       10.000,-     Klosterkirkegården i Haderslev

 

 

 

     

Bevillingsbreve til de pågældende vil blive udsendt i slutningen af maj måned 2018.