Betyrelsesmedlemmer:   

Margrethe Brink Wind                       Formand                                              

Jens Kromannsvej 8, Snoghøj

7000 Fredericia

 

Valgt af bestyrelsen 1995. Student 1965 (Københavns studenterkursus).

Cand.jur. Aarhus Universitet 1972. Stiftsfuldmægtig Haderslev Stift fra 1986 til 2013                

 

                                                                                                                                                                                                                           

Karen von Guionneau Jessen            Næstformand                     

Randerup 72

6261 Bredebro                                                 

 

Valgt af bestyrelsen 2007. Født von Guionneau Jessen fra Nibøl i Sydslesvig. Elev

Duborgskolen i Flensborg. Uddannet landmand fra Kjærgaard Landbrugsskole

1988. Driver kvægbrug med 220 malkekøer i Randerup sammen med min mand Bo.

 

 

Finn Dyhr                                           Kasserer          

Aastrupvej 11 E 1 tv       

6100 Haderslev

 

Valgt af bestyrelsen 1987. Elev i Privatbanken i Kjøbenhavn A/S 1949.

1974 til 1991 Bankdirektør i Privatbanken Haderslev (tidl. Haderslev Bank)

 

Gert C.Jöhnk                                                                    

Frueløkke 505, 

6200, Aabenraa

 

Valgt af bestyrelsen 2010. Student fra Haderslev Katedralskole 1982.

Siden 1987 ansat i Sydbanks Økonomiafdeling i Aabenraa.

 

 

Peter Jordt Jørgensen                                                      

Hertug Hans Vej 19

6400 Sønderborg

 

Valgt af bestyrelsen 2009. Tidligere historie-, religions- & filosofilærer ved Sønderborg Statsskole.

 

                                                     

Laura Skau Bjerregaard                                                

Fællesgade 20, Rise                                                                          

6230 Rødekro

 

Valgt af Skoleforeningen 2007. Uddannet ernærings- og husholdningsøkonom. Underviser ved EUC Syd, Aabenraa,

for indgangen Mad til mennesker.

 

Jørgen Hanssen

Holtsagervej 8, Plougstrup

6771 Gredstedbro                                                                 

                                                                                       

Valgt af bestyrelsen 2017. Familie til H.P. Hanssen. Født i Bovrup. Student fra Aabenraa Statsskole 1973. Cand.teol. 1980.

Sognepræst Torsted v, Horsens 1981-89. Sognepræst Roager-Spandet 1989-2016.

Nu vikarpræst.

 

Henrik Nissen                                                                   

Surreroj 4

6372 Bylderup Bov

 

Valgt af bestyrelsen 2002

 

Jens Andresen                                                                    

Tingvej 2

6535 Branderup

 

Valgt af Grænseforeningen 1998

 

Hans Chr. Kehlet                                                                                   

Avnøvej 97, Fjelstrup

6100 Haderslev

 

Valgt af Landeværnet 2007. Uddannet landmand.

 

Lis Mikkelsen                                                                                         

Gl. Ørderupvej 8

6520 Toftlund

 

Valgt af Sprogforeningen 2013

 

 

Kaj Matthiesen

Flensborgvej 77

St. Jyndevad

6360 Tinglev

 

Valgt af bestyrelsen 2015                     

 

Birgitte Rodenberg Hattesen

Storegade 12,

6240 Løgumkloster

 

Valgt af bestyrelsen 2017. Bankuddannet.

Ansat i Danske Bank, Tønder Afdeling (tidl. Handelsbanken) siden 1977.

 

Henrik Becker Christensen

Jørgensgård 5 A

6200 Aabenraa

 

Valgt af bestyrelsen 2018. Tidligere generalkonsul i Flensborg.