H.P. Hanssens Mindefond

Til minde om H.P. Hanssen, hvor sidens formål i overensstemmelse med H.P. Hanssens livsgerning, tjener at styrke danskheden ved vor sydgrænse ved at yde støtte til påtrængende opgaver, der ligger udenfor bestående foreningers rammer eller økonomiske evner.