H.P. Hansens Mindefond

Til minde for H.P. Hanssen hvor sidens formål, i overensstemmelse med H.P. Hanssens livsgerning, tjener at styrke danskheden ved vor sydgrænse ved at yde støtte til påtrængende opgaver, der ligger udenfor bestående foreningers rammer eller økonomiske evner.