Bevilgede tilskud og ansøgsningsfrister


Tilskud kan søges til bl.a. kulturelle formål, historiske opgaver, udgivelse af bøger og forsamlingshuse.

Ansøgningsskema forefindes ikke.

Ansøgning med kort beskrivelse af det projekt m.m. man ønsker tilskud til, bilagt budget og regnskab skal være formanden i hænde senest medio marts det pågældende år.

 

Bestyrelsen for Mindefonden har på et bestyrelsesmøde den 26.april 2019 ydet tilskud til følgende institutioner og forsamlingshuse:

 

DKK 10.000 Rødding Højskole

DKK 20.000 til Højer Hus

DKK 20.000 til Slogs Herreds Hus

DKK 20.000 til Øster Højst Forsamlingshus

DKK 20.000 til Nr. Hostrup Forsamlingshus

DKK 20.000 til Randerup Forsamlingshus

DKK 30.000 til Redaktionen v/Per Frandsen

DKK 20.000 til Sølsted Forsamlingshus

DKK 20.000 til Hostrup Sogns Forsamlingshus

DKK 10.000 til Sønderjysk Forsøgsscene

DKK 5.000 til Sprogforeningen

DKK 20.000 til Jyndevad Forsamlingshus

 

Bestyrelsen for Mindefonden har på et bestyrelsesmøde den 12.juni 2020 bevilget tilskud til følgende:

 

DKK 10.000 til Forlaget Grænseland

DKK 15.000 til Peter Dragsbo (bog om Jep Fink, Genforeningens arkitekt)

DKK 10.000 til Karen og Anna-Helene Michelsens Fond

DKK 25.000 til Henning Wollsen (flytning af ”Sønnen)

DKK 20.000 til Lintrup Forsamlingshus

DKK 8.548 til  ” Christiansfeld 1864-1920”  Markering af Genforeningen

DKK 20.000 til Museum Sønderjylland

DKK 20.000  ” Visby Forsamlingshus

DKK 20.000 til Kegnæs Forsamlingshus

DKK 10.000 til Lokalhistorisk forening-& arkiv for Tønder Kommune

DKK 20.000 til Historisk Samfund for Sønderjylland

DKK 10.000 til Forsamlingshuset Emanuel

DKK 10.000 til Rønshoved Højskoles Bestyrelse    

DKK 10.000 til Sprogforeningen Bestyrelsen for Mindefonden har på et bestyrelsesmøde den 3.september 2021 bevilget tilskud til følgende:


DKK 15.000 Bevtoft Forsamlingshus

DKK 15.000 Tirslund Forsamlingshus

DKK 15.000 Slogs Herreds Hus

DKK 15.000 Alslevkro Forsamlingshus

DKK 15.000 Nr.Hostrup Forsamlingshus

DKK 15.000 Folkekulturhuset Rebølcenteret

DKK 15.000 Kværs Sogn Forsamlingshus

DKK 15.000 Forsamlingsgaarden Sundeved

DKK 15.000 Dansk Klokkemuseum i Over Lerte

DKK 15.000 Multihuset i Simmersted


Bevillingsbreve vil blive udsendt medio oktober måned 2021.